Đã đóng

Few Fixes for my website which is in wordpress

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $37 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

Hi There

I need a wordpress and ph developer to fix to minor issues on my website

[url removed, login to view]

1) Contact us page requires redirection to a different thank you, for some reason redirection is not working, i am using formcraft

2) the thumbnails across my product portfolio are getting cropped though actual image available in library is fine, this happened somewhere down the line, the issue wasnt there before

please contact me only on [url removed, login to view] and not via the business website and email.

Regards

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online