Đã đóng

Finnish to English (Native Translators)

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $158 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I have a translation project from Finnish to English. I need one or two native Finnish translators who are familiar with contract translations and IT issues.

The rate that our budget allows is 0,025 USDs per word. Please bid for 5000 words. There will be more documents depending on your speed and quality of work.

Please translate the attached sample text and wait for me to contact you via the chat screen.

If we have a translator who makes a good sample work, we can start with the project in hours.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online