Đã đóng

Firebase, JSON, React, JAVA, Android and IOS project -- 3

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹31909 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Have a team of 5 Developers and Graphics Designers who need senior leadership help and guidance to deliver the project in record time (early next week). Few sticky issues:

1. Admin panel to align consultants with multiple users

2. Chat and Voice messaging features like WhatsApp

3. App integration with Android frontend

Currently working through Firebase

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online