Đã đóng

Firebase web form

Dự án này đã được trao cho kirtijain0702 với giá ₹5000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I have existing Android and iOS apps which receive Firebase push notifications. Currently, the push notification data has to be sent via the app itself. I want to bring this out to a Web interface.

Requirements:

A simple form with input fields. Submitting it will push data to the Firebase Database and fire notifications across Android and iOS.

My budget is INR 5,000 for this task. Any Firebase expert can crack this in a day. Only those experienced with Firebase should apply for this project.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online