Đã đóng

Fix Bugs & additional fixes needed for Wordpress site -- 2 - 20/03/2017 18:55 EDT

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $453 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

We're looking to hire someone who can complete maintenance on our site, as we look to complete a clients site in the meant time.

The issue we have and want to fix is the [url removed, login to view] page when you press 'load more' keeps loading duplicate post and parts of the blog area.

Also on safari, we need to fix the issue with the images on the home page and other parts.

We were meant to complete this part as well, but didn't get time:

We want to have the custom loading screen on the front page only with our logo and percentage, would like a 2 - 3 second delay.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online