Đã hoàn thành

Fix DHL module bug data://image/png;base64

Dự án này đã kết thúc thành công bởi freelancersach với giá €28 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

We have working DHL module on website. Its not magento original module - it was sended from DHL.

The fact is: Module worked before without any problems.

Now when trying make a shipping label it giving an error. Please see in attachment.

A: on default Magento DHL module creating shipping labels working, but doesn't working DHL rates counting on customer side.

B: on sended DHL module, rates working but creating labels is not working.

We need to fix it in next 2 hours. If you can't manage it, please don't bid.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online