Đã đóng

Fix Lightbox Wordpress issue on iPhone/iPad/Safari

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $35 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I have a gallery on my website which works on desktop and Android, but does not move properly on iPhone/iPod.

When photo is clicked on a lightbox comes up, but when you try and zoom and pan, the background moves around and photo does not move around properly.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online