Đã đóng

Fix Map and Direction tab plus change words in sms

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $481 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

In product details page we used to get " Maps and Direction " but now it is not displaying when adding the product and second just change the sms text what customer is receiving as everything is configured, sms API and all

Check demo website

[url removed, login to view]

attached screenshot. Find login details below:

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online