Đã hoàn thành

Fix Nav bar from Wrapping on 1200px+ screens

Dự án này đã kết thúc thành công bởi caww5 với giá $24 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

As per example Nav bar should not wrap onto 2 lines, nav bar has been customised for mobile and tablet, user should not change that function

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online