Fix PHP Javascript page

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

I am looking for a freelancer to help me add a jquery "live search" field to an existing live search page. I tried and failed but I am not a developer.

Page to be repaired - [url removed, login to view]

View the PHP code at - [url removed, login to view]

I want the "Topic" pull down to function just like the "Poster ID" pull down and narrow the results to those that include only a specific topic.

I am guessing this is anywhere from 10 minutes work to 1.5 hrs and am guessing I will pay anywhere from $45 to $90 to get someone to do this.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online