Đã hoàn thành

Fix a PHP formmail script

Dự án này đã kết thúc thành công bởi shahbazfreelance với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I have a very old formmail script that stopped working after upgrade to PHP 7 on web server. The host tells me "eregi function is deprecated as of PHP 5.3 and as per the PHP docs you should use preg_match instead." I need to replace the php file and have the forms work as before.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online