Đã hoàn thành

Fix SQL injection risk on joomla 3.6.5 site

Dự án này đã kết thúc thành công bởi WEBOWEB với giá €111 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

An external audit has performed an examination on the web of one of our clients and has detected a vulnerability problem:

/[url removed, login to view]

--> --> Structured query language injection

Injection of a malicious code in the SQL query

Executable code from the side of the BDD server

We need a professional to solve the problem before Tuesday.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online