Fix SQL injection risk on joomla 3.6.5 site

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 16

Mô Tả Dự Án

An external audit has performed an examination on the web of one of our clients and has detected a vulnerability problem:

/[url removed, login to view]

--> --> Structured query language injection

Injection of a malicious code in the SQL query

Executable code from the side of the BDD server

We need a professional to solve the problem before Tuesday.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online