Đã đóng

Fix ShipStation integration on WooCommerce site

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $36 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 USD / hour
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

Our eCommerce website uses WooCommerce and ShipStation. We upgraded to WooCommerce 3.0 this week and have updated all plugins, however when shipstation tries to pull orders from our site, we seem to run out of memory for the request even though there are less than 100 orders. Something is different after the upgrade.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online