Fix console issues and speed

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 25

Mô Tả Dự Án

Hi Team

I need your help.

1) Fix the 3 console errors when inspecting in Chrome to try and speed up page load. (content load is great, its just render blocking stuff causing slowness)

2) Tidy header /above code so page render blocking is reduced since it takes a good few seconds to move anywhere after clicking, or even going to the homepage.

I need this done ASAP.

Please place finish2hours in your proposal to confirm

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online