Đã đóng

Fix console issues and speed

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $57 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Hi Team

I need your help.

1) Fix the 3 console errors when inspecting in Chrome to try and speed up page load. (content load is great, its just render blocking stuff causing slowness)

2) Tidy header /above code so page render blocking is reduced since it takes a good few seconds to move anywhere after clicking, or even going to the homepage.

I need this done ASAP.

Please place finish2hours in your proposal to confirm

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online