Fix a jquery Error within a wordpress website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 NZD
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

We have a wordpress website with an error we would like to fix.

Error message below.

_________________

Uncaught TypeError: $[url removed, login to view] is not a function

at HTMLDocument.<anonymous> ([url removed, login to view])

at j ([url removed, login to view])

at [url removed, login to view] [as resolveWith] ([url removed, login to view])

at [url removed, login to view] ([url removed, login to view])

at HTMLDocument.J ([url removed, login to view])

(anonymous) @ [url removed, login to view]

j @ [url removed, login to view]

fireWith @ [url removed, login to view]

ready @ [url removed, login to view]

J @ [url removed, login to view]

_________________

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online