Đã hoàn thành

Fix a maths game that keeps on freezing - highly skilled person required! - 20/03/2017 16:25 EDT

Dự án này đã kết thúc thành công bởi TakeReal với giá $100 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Hi there

We have an online maths test that children work through - it collects answers, and then stores their results. We’ve had reports that the test freezes part way through.

I cannot replicate the problem. 2 developers have looked at the problem in the past, but the issue still remains, and I need someone who has a problem solving nature and lots of experience and expertise to get to the bottom if this issue, especially seeing as they will unlikely be able to replicate it, as it seems to happen when lots of children are logged on to the game.

Looking forward to getting to the bottom of the issue!

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online