Fix problem with OSTicket

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách R100 - R210 ZAR
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

We did an upgrade of OSTicket to v1.10. Since the upgrade to [url removed, login to view] we have a problem where by when editing a ticket any file in a customer field for file upload is removed when the ticket is edited and then saved. The files only stay on the ticket if they are uploaded at that time of editing. If a file was already there then it is removed. Fields where by the file upload is a required field the tickets cannot be saved because it says that the file is not there

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online