Đã hoàn thành

Fix the menu and make some design changes for my eCommerce store , make it ready to lunch and teach me the basics

Dự án này đã kết thúc thành công bởi enok7128 với giá $62 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
95
Mô tả dự án

Fix the menu, make some changes in design for my eCommerce store. Do all the necessary work and have it 100% ready to work

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online