Đã đóng

Fixes a few things in Wordpress website

Dự án này đã được trao cho dev1190 với giá €29 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
81
Mô tả dự án

Hi,

We need you to do the following things for [url removed, login to view]

1. Blogpage is messed up. something wrong with gridview display.

2. Finish image in menu with free consult -> see atachment, we want it like this.

3. Problem with adding new products to specific category: not being displayed. Maybe because of language plugin. This needs to be solved.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online