Còn mở

Fixing Code igniter Web Application

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $163 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

Hello,

We have Codeigniter system, but it has some issues we need someone to fix it;

1. Pie chart graphs not working correctly, it take strange numbers

2. In one parameter, Table report not loading although other types (Pie, bar, line) are loading correctly

3. We have time restriction but it is not working, it restrict user after deadline but it is not opening when deadline has passed, every time admin has to reset it to work.

4. User password reset not working well. Clicking reset do nothing, before was working well.

5. We have one module for ranking locations base on ration of submission, does not arrange properly, it start 1 then 0 then 7 while we want 7,1,0

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online