Đã hoàn thành

Fixing a bug in Open Cart website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi manishbandawal97 với giá $10 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I have an Open Cart website with a small bug that needs to be fixed.

The "Add to Cart" option works normally from homepage, but if you click on the product then select "add to cart" it does not work.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online