Đã hoàn thành

Food Menu rate and varietes page

Dự án này đã kết thúc thành công bởi technosystem với giá ₹111 INR / hour trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Food variety page for online food service.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online