Đã đóng

For Richestuser only

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €6 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€2 - €6 EUR / hour
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Modification and new fonction for an existing travel website

Work for 3 weeks maximum (approx 75-80 hours for the global work)

-Dowload and install the website source code on your local

-Upload daily work on your local and let me a subdomain website where i can check the work done

-See on the attached files all the task and the estimate time for each

-When work is done, working properly, upload on my main website

Maxime

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online