Đang Thực Hiện

For Zahed the magnificent

Đã trao cho:

zahedkamal87

bid placed... bid placed... bid placed... bid placed... bid placed... bid placed... bid placed... bid placed... bid placed... bid placed... bid placed... bid Relevant Skills and Experience bid placed... Stay tuned, Thêm

$200 USD trong 3 ngày
(225 Đánh Giá)
7.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $222 cho công việc này

Nitay83

Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

$244 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0