Force opencart to use HTTPS

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 40

Mô Tả Dự Án

I have a heavily modified opencart installation. It is set to use HTTPS always on the, we are forcing https in the htaccess file using the 2 lines below

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Everything works ecept the admin, it will not allow me to save changes as it shows a security error when i try to save changes.

If i remove the htaccess codes then admin saves but i need the front end to always be HTTPS and the admin to always be http

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online