Đã đóng

Freelance marketplace software

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1029 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Looking for good freelancer marketplace software similar to upwork, guru.

Will need to see full working demo (with front end and backend ) of the script first, so you should bid only if you have a ready made software! But If you are a developer/coder who has developed similar marketplace software from scratch, you can bid and PM me similar scripts/software you have done.

Requirements:

-Bidder should be the developer of the software, Not the reseller

-Full ownership rights/ licence so customisations/modifications can be done

-Must have backend report features

-Stable and bug free.

-User friendly

-Bidder/developer must have the capability to do modifications/customisations. Separate fee will be negotiated for such modifications/ customisations

-Bidder/developer should have team and resources to provide annual Maintenance servicing

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online