Đã đóng

Front-End GUI for SQUID Proxy

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2439 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

We are looking for developer that can develop the following:

1- Front-end GUI For SQUID proxy based on bootstrap admin panel or similar

2- Report generator from [url removed, login to view] of squid

3- license control

4- complete iso image for quick user installation

more details about this project to be discussed with the freelancer...

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online