Còn mở

GREAT OPPORTUNITY - AMERICA ONLY!!!

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $7884 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 USD
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

We are looking for a system developer to come join us on our journey within the next two weeks. In two weeks we are announcing our app at a convention and are on a short time span.

if you're interested in hearing more, have a resume ready and be ready to reply. You'll hear back from us within 12 hours or less. This could turn into a real job if you would like.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online