Đã đóng

Galeria de productos con eleccion de colores y fondos

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $424 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Necesito desarrollar una página que tenga una galeria de productos (SILLONES).

Al hacer click en un sillón deberia mostrarme una página donde pueda elegir un color de fondo o imágenes de fondo para ese producto. Al clickear en un color o en un fondo, se tiene que cambiar el color o el fondo del producto por el elegido.

No tiene que estar en flash. Puede estar con JQuery, Ajax, etc.

Solo lo necesito para UN producto, yo después lo replicaría para distintos productos en ese sitio web.

Gracias!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online