Đã đóng

Get Articles Written

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $73 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I need a writer for my amazon affiliate niche site. You have to write an informative article on Tech Products/Gadgets with at least 5K Words.

Please Keep in Mind its a type of:

"Best X Products"

"TOP 10 Best List"

"Guide & Reviews of TOP 10 Products"

Requirements:

1. Native English Speaker

2. Must have Great amount of knowledge about Tech and Gadgets

3. Article must be 100% unique and grammatical error free.

4. You Must have SEO writing knowledge.

5. Content must be written in friendly tone.

6. Content must be written in US English.

Structure:

* Introduction

* Different Types of Product

* Overview of the Top 10 Product Models

* Pros, Cons & Conclusion of each Model

* Final words of Author

Note: Please review the attached file carefully. Apply if you write a better content .

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online