Đã đóng

Get Data Entry Done

Dự án này đã được trao cho m7slabs với giá $55 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

1. Need to collect and record the following fields:

First Name

Last Name

Job Title -

Company

Website

Phone

Email (strictly no generic email like info@, contact@ mail@. Only personal email )

Address

State

Need 300 entries.

Criteria:

Designations must be: CEO, CFO, COO, CTO, Director, Practise Manager( Medical), IT Manager

Industry = Medical

Location: Sydney/Central Coast/Newscastle

Revenue: $[url removed, login to view] and over

Employee size : 10-200

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online