Đã đóng

Get a Website Built -- 2

Dự án này đã được trao cho rabbul với giá $1900 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

We are looking for a website with a product designer application integrated. The visitor at the website has to be able to design their own product such as signs and rollups and make the order online. The functions needed is very similar to this website [url removed, login to view]

It would be great if it could be built with Joomla or Wordpress platform

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online