Đã hoàn thành

Get a Website Built

Dự án này đã kết thúc thành công bởi elbruninh với giá $400 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

I am looking for someone to help with the javascript for getting Select2 plugin to work with a JSON data source. The information needs to be JSON data source needs to be queried with a single URL and parameter (something like "https://www.example.com/api/filter=(rid=value)" where 'value' is what is entered by the user). The information needs to be parsed so that the selection also pulls some other information from the item using data-* attributes that can then be used to autocomplete other fields in a form.

Relevant documentation for Select2 is found here: [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online