Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này vừa được trao cho MaWareAndTech với giá $66 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Css/ui designer needed to edit a laravel website template

i have an improved blog site made with laravel.

we implemented a ready html template into it.

There are a lot of unused css and js files.

We should write a clean css,sass,less.

We should edit some page core files.

site design should be responsive and needs mobile versions.

admin panel's css also need a small edit.

you has to work on online site. i cannot send database file

website:

[url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online