Đã đóng

Google Analytics - Logged in User ID analytics

Dự án này đã được trao cho ravindrababbar9 với giá $15 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

We want to use Google Analytics USER_ID feature to record analytics of logged in user activity. The dashboard is ready, we just need an experienced google analytics and PHP develop to integrate the API and program the API so our logged in users activity and other data points are recorded.

Please only reply if you have experience with this sort of thing. Will only pay after the job is completed and tested thoroughly.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online