Google Analytics - Logged in User ID analytics

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

We want to use Google Analytics USER_ID feature to record analytics of logged in user activity. The dashboard is ready, we just need an experienced google analytics and PHP develop to integrate the API and program the API so our logged in users activity and other data points are recorded.

Please only reply if you have experience with this sort of thing. Will only pay after the job is completed and tested thoroughly.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online