Đã hoàn thành

Google Forms to Google excel auto populate

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ipistis với giá $52 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

We are looking to convert a google form to populate a google excel row automatically when someone fills out the form.. We have looked in to solutions like [url removed, login to view] but we couldn't figure it out.

We need to setup 3 forms to fill up google sheet rows as people make submissions.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online