Đã đóng

HTML to wordpress

Dự án này đã nhận được 64 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $92 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $100 USD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

NO UPFRONT MILESTONE. DO not waste my time if you want to ask for upfront payment.

Looking for an experienced fast wordpress developer to start working on 2 projects. Both the project are HTML to wordpress.

We will start with one project and if that done well will immediately start the next and many more to follow.

I want someone to start immediately and need someone who can convert 5 page HTML to wordpress in just 1-2 days max.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online