Còn mở

Header Bidding Developer with DFP Integration

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $21 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

We are looking for a developer (no companies) to join our development team for the next 3 months. Developer MUST have the following experience:

-Worked with Google's DFP ad server

-Some experience with header bidding and ad tech

-Experience with APIs and data input

-Experience with PHP/Javascript and back-end integrations

-Self-learner and willing to learn how to do new things

Developer must be creative, ready to learn and adapt. Looking for someone for 30 hours/week for the next 3-4 months.

NO COMPANIES. You will be working directly with another developer on our staff. In your pitch, tell us about your experience with digital advertising development.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online