Đã đóng

Hello need dedicated designer and developer for core php coded classifieds website.

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $413 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

hello i am searching a dedicated developer who can start right away on only my project.

i need custom design like [url removed, login to view] with custom PHP Coding.

if you have previous experience in classifieds script with core PHP coding. please let

me know.

i will expand features step by step as other projects first need only basic features for

fast results.

elqa riu

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online