Đã đóng

Help me Move

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $444 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Need someone with van to move Queen Mattress from Turramurra 2074 to my place in Wollstonecraft 2065 in Sydney

Mattress only. I can help at the other end. Someone there to help at pick up end if needed.

From 5pm today Wednesday 15th of Feb.

Cheers Chris

Các kỹ năng được yêu cầu
Turramurra, Australia

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online