Help me to set up Linux Operating system

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour

Mô Tả Dự Án

Hello, I need someone who is familiar with the Linux software. Actually, I am using Linux operating system for the first time and i want someone who can guide me through this procedure. I just want to set up my environment by writing few codes in Terminal panel. So, If you think that you can do this. Then you are most welcome.

This project is just for help. Please do not bid here if you want to be paid for this job. Your help would be highly appreciated and you will get big thumbs up on your profile. Thanks.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
United States

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online