Đã hoàn thành

Hilfe mit Wordpress

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Lulisaurus với giá €25 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Ich brauche Hilfe mit meinem Wordpress Blog angesichts von Problemen mit der Website (sie erscheint nicht mehr auf Int. Explorer und Safari). Ich suche daher eine(n) zuverlässige(n) Experten/in, der/die das Problem mit Zugang zum Blog Admin Bereich und CPanel lösen kann.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online