Đã đóng

Hire an App Developer

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là zł3873 PLN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
zł2250 - zł4500 PLN
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Im curently working on my start up, here in Europe. Im looking for web developers and graphic designers to join the ride. Long story short "Im creating Uber for Design" I'm also looking for Great ui/ux devs. We already have our own team so you can check our Designers projects. We are a growing comunity [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online