Hire an App Developer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách zł2250 - zł4500 PLN
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

Im curently working on my start up, here in Europe. Im looking for web developers and graphic designers to join the ride. Long story short "Im creating Uber for Design" I'm also looking for Great ui/ux devs. We already have our own team so you can check our Designers projects. We are a growing comunity [url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online