Còn mở

Hire an App Developer

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $17085 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10000 - $20000 AUD
Tổng đặt giá
126
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is App Developer. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $20K US. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online