Còn mở

Hire an App Developer

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là €1201 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€750 - €1500 EUR
Tổng đặt giá
82
Mô tả dự án

I need a responsive website. I would like it designed and built.

I think php or html with mysql does the trick.

We want to install inhouse the webapp.

We will use it to import data from our ERP, and further manipulate the data to manage our customer loyalty programme (we will have printed plastic cards)

-earning points based on rules and campaigns which are applied to sales data imported from the ERP

-redeem points

-mailing list with promotions

-separate user levels

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online