Đã đóng

Hire a Copywriter

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €318 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I am looking for a copywriter who can write a tutorial about literature analysis. It is for a website related to education and document sharing to be launched late this year.

Size: about 15000 characters with spaces (~10 pages)

Language: general English

Target Location: World

Target audience: high school students,

freelancer to help me with my project. The skill required is Copywriting. I am happy to pay a fixed priced and my budget is €250 - €750 EUR. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online