Hire a Data Entry Clerk

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách £10 - £20 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 33

Mô Tả Dự Án

Start Up Jewellery Company. Needs contact information of MID-HIGH END jewellery stores and boutiques.

Need someone to create and excel document showing the company name, phone number, email address, and store type of Jewellery store.

1 jewellery store for every MAJOR town in the UK

at least 3 for every city, and 20 for London

I minimum for 200 contacts are needed. If the quality of information is good more work will be provided.

Extra money for someone who selects stores that already stock independent designers.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online