Hire a Javascript Developer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 AUD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 36

Mô Tả Dự Án

I need a mid-range developer that is looking for some extra work to help get a Cordova Mobile app off the ground. They will need to have experience with Cordova, JavaScript/JSON, Azure. Any experience with Telerik and KendoUI would be great too.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online