Đã hoàn thành

Hire a Javascript Developer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi viralrparikh9414 với giá $15 AUD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 AUD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

I need a mid-range developer that is looking for some extra work to help get a Cordova Mobile app off the ground. They will need to have experience with Cordova, JavaScript/JSON, Azure. Any experience with Telerik and KendoUI would be great too.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online