Đã đóng

Hire a 3D Modeller

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $481 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I am an academic scientist and I would like to have 2 short videos (10-20 seconds each) made to help illustrate a new scientific hypothesis we are presenting. The videos will be similar to each other and will be used to show the differences expected between 2 different conditions. I would also like to be able to use still shots from the videos in published papers.

The videos will be 3D models and be similar to this image found on a non-affiliated website:

http://mathinsight.org/applet/crossing_mountain_range

Ideally, we would like to have the finished videos/images in the next 30 days. If more information is needed, please email: [Removed by [url removed, login to view] Admin]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online