Hire a PHP Developer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $1500 - $3000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 77

Mô Tả Dự Án

We're looking for an experienced PHP/PostrgresSQL developer. We have a web-based system for managing processes inside our business (small electronic devices manufacturing company). We need some upgrades to this system, in particular, making it more fault tolerant and moving to PostgreSQL from MS SQL database. Full specs are provided upon request.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online