Đã đóng

Hire a PHP Developer

Dự án này đã nhận được 77 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2341 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

We're looking for an experienced PHP/PostrgresSQL developer. We have a web-based system for managing processes inside our business (small electronic devices manufacturing company). We need some upgrades to this system, in particular, making it more fault tolerant and moving to PostgreSQL from MS SQL database. Full specs are provided upon request.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online